Wiadomości
Loading...
Ładowanie

Regulamin


Serwis www.naturystyka.com.pl przeznaczony dla osób które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Zakładając konto w serwisie www.naturystyka.com.pl oświadczasz, że masz ukończone 18 (osiemnaście) lat i zgadzasz się na wszystkie warunki tego Regulaminu.


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.naturystyka.com.pl.
 2. Właścicielem serwisu oraz wszystkich usług oferowanych jego Użytkownikom jest osoba prywatna nie prowadząca działalności gospodarczej.
 3. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do gromadzenia danych o jego Użytkownikach oraz materiałów przesyłanych przez Użytkownika na serwery serwisu.
 4. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego zapisu lub odczytu danych;
  • Przerwy w funkcjonowaniu strony i usług jakie oferuje swoim użytkownikom, zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od administratora;
  • Utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od właściciela serwisu;
  • Jakiekolwiek szkody, które mogłyby wynikac z nieprawidłowego funkcjonowania serwisu www.naturystyka.com.pl, lub też jego czasowej niedostępności.
  • Właściciel serwisu nie odpowiada za prawidłowość danych podawanych przez Użytkowników strony.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do:
  • Zmiany funkcjonalnosci serwisu w każdym czasie;
  • Czasowego zawieszania działania serwisu;
  • Trwałego wyłączenia serwisu bez archiwizowania zamieszczonych przez Uczestników treści.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie nie zamówionych informacji, wysyłanych przez Administratora portalu.
 7. Administratorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do usunięcia kont Użytkowników (bez wcześniejszego powiadomienia), którzy notorycznie łamią Regulamin, działają na szkodę portalu lub nie przestrzegają przepisów obowiązującego prawa
 8. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 9. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkownika poprzez podanie daty ostatniej aktualizacji. Data znajdujące się na początku Regulaminu. Użytkownik nie akceptujący zapisów nowego Regulaminu powinna usunąć swoje konto na stronie www.naturyzm.com.pl.

2. MATERIAŁY PUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA STRONIE

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały, w szczególności zdjęcia, filmy, muzykę, pliki, teksty, informacje, odnośniki, reklamy oraz wszelkie inne treści, zwane dalej materiałami, opublikowane lub udostępnione na stronie
 2. Właściciel serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, a w szczególności za naruszenia w jakikolwiek sposób przez Użytkowników majatkowych praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
 3. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialnosci za jakiekolwiek skutki pobrania informacji ze stron serwisu.
 4. Dodając materiał na stronę Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do publikowanych materiałów oraz że wszystkie osoby przedstawione na wstawionych materiałach wyrażają zgodę na ich opublikowanie.
 5. Zabrania się umieszczania materiałów niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi, obyczajowymi lub etycznymi, w tym zwłaszcza:
  • Treści o charakterze erotycznym lub pornograficznym;
  • Treści zawierające pornografię dziecięcą;
  • Treści wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, itp.
  • Treści propagujące przemoc, piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów;
  • Treści zawierające reklamy towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz innych treści uznawanych jako konkurencyjne lub działające na niekorzyść serwisu www.naturystyka.com.pl uprzedniej zgody administratora.
 6. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do zawiadomienia odpowiednich organów w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa przez Użytkownika.
 7. Zamieszczając materiały na stronie Użytkownik oświadcza, iż zgadza się na utworzenie ich kopii zapasowej.
 8. Administratorzy serwisu oświadczają, że mają dostęp do wszystkich materiałów umieszczanych na stronie i mogą je usunąć (bez uprzedniego powiadomienia) nie podając przyczyny.
 9. Administratorzy serwisu nie są w jakikolwiek sposób ograniczeni czasem w jakim muszą zweryfikować i usunąć materiał wstawiony przez Użytkownika.
 10. W przypadku gdy Użytownik naruszył prawa osób trzecich, Właściciel może przekazać posiadane informacje na temat Użytkownika właściwym organom prawnym w celu prowadzenia przez nich ewentualnych postępowań przewidzianych prawem.

3. ZDJĘCIA PUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

 1. Publikowane zdjęcia muszą być zgodne z wszystkimi zasadami zapisanymi w punkcie numer 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Zdjęcia publikowane w galerii Użytkownika muszą być związane z tematyką naturystyczną.
 3. Publikowane zdjęcia muszą spełniać poniższe warunki:
  • Przedstawiać Użytkowników podczas naturystycznego spędzania czasu;
  • Przedstawiać miejsca naturystyczne - w takim przypadku zdjęcie powinien w opisie wyraźnie informować o nazwie i lokalizacji danego miejsca;
  • Przedstawiać zdjęcia z imprez naturystycznych, w których Użytkownik brał udział;
  • Przedstawiać zdjęcia z wakacji naturystycznych, w których Użytkownik brał udział;
  • Przedstawiać plakaty lub grafiki związane z naturyzmem;
 4. Zabrania się dodawania zdjęć przedstawiających głównie nagie ciało lub jego części.
 5. Twarze osób przedstawionych na zdjęciach mogą być zasłonięte.
 6. Maksymalna ilość zdjęć wysłana w danym miesiącu wynosi: 10.

4. ZDJĘCIE PROFILOWE

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do wgrania do swojego profilu jednego dowolnego zdjęcia profilowego.
 2. Zdjęcie profilowe Użytkownika musi być zgodne z wszystkimi zasadami zapisanymi w punkcie numer 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Zdjęcie profilowe może przedstawiać sylwetki Użytkowników, jednakże zabrania się dodawania avatarów przedstawiających wyłącznie intymne części ciała.
 4. Twarze osób przedstawionych na zdjęciach profilowych mogą być zasłonięte.

5. KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Zabrania się tworzenia dwóch lub większej ilości kont przez jednego użytkownika.
 2. Aby otrzymać status "Zweryfikowany" należy
  • opublikować zdjęcie na portalu, spełniające regulamin, na zdjęciu musi być widoczna Wasza postać oraz kartka z odręcznym napisem zawierająca:
   • - nick
   • - napis "www.naturystyka.com.pl"
   • - aktualna data
  • status konta zweryfikowanego zostaje nadane przez admina w ciągu 24 godzin od wysłania zdjęcia weryfikacyjnego